Εξωτερική θερμομόνωση με Sto Therm Classic στην Ανάβυσσο
External thermal insulation with Sto Therm Classic in Anavyssos

External thermal insulation with Sto Therm Classic in Anavyssos

External thermal insulation with Sto Therm Classic in Anavyssos

The owners of a house under construction with high quality and aesthetic requirements as well as the need to save energy and reduce the running costs of their house asked snap to build the shell of the building with an external thermal insulation system.
Our company implemented the project, with excellent results and all the advantages of a reliable and crack-free External Thermal Insulation System.

Project Location: Anavyssos
Job Type : Construction of StoTherm Classic Thermal Facade
Architecture study :Grammaticos Andreas (Civil Engineer)
Construction-Project Management: Kokkotas Ilias (Mechanical Engineer)