Εξωτερική θερμομόνωση με Sto Therm Classic στην Ανάβυσσο
Εξωτερική θερμομόνωση με Sto Therm Classic στην Ανάβυσσο

Εξωτερική θερμομόνωση με Sto Therm Classic στην Ανάβυσσο

Εξωτερική θερμομόνωση με Sto Therm Classic στην Ανάβυσσο

Οι ιδιοκτήτες μίας υπό κατασκευής κατοικίας με απαιτήσεις υψηλής ποιότητας και αισθητικής αλλά και ανάγκη εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης του κόστους λειτουργίας της κατοικίας τους ζήτησαν από την snap να κατασκευάσει το κέλυφος του κτιρίου με σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης.
Η εταιρεία μας υλοποίησε το έργο, με άριστα αποτελέσματα και όλα τα πλεονεκτήματα ενός αξιόπιστου και απαλλαγμένου από ρηγματώσεις Συστήματος Εξωτερικής θερμομόνωσης.

Θέση Έργου : Ανάβυσσος
Είδος Εργασίας : Κατασκευή Θερμοπρόσοψης StoTherm Classic
Αρχιτέκτονική Μελέτη: Γραμματικός Αντρέας (Πολιτικός Μηχανικός)
Κατασκευή-Διαχείριση Εργου : Κόκκοτας Ηλίας (Μηχανολόγος)