Εξωτερική θερμομόνωση με Sto Therm Classic στην Βούλα
Εξωτερική θερμομόνωση με Sto Therm Classic στην Βούλα

Εξωτερική θερμομόνωση με Sto Therm Classic στην Βούλα

Εξωτερική θερμομόνωση με Sto Therm Classic στην Βούλα

Οι ιδιοκτήτες μίας υπό κατασκευή κατοικίας με απαιτήσεις υψηλής ποιότητας και αισθητικής ζήτησαν από την snap την προμηθεια ενός αξιόπιστου και απαλλαγμένου από ρηγματώσεις Συστήματος Εξωτερικής θερμομόνωσης.

Θέση Έργου : Βούλα
Είδος Εργασίας : Κατασκευή Θερμοπρόσοψης StoTherm Vario
Κατασκευή-Διαχείριση Εργου : Βενιέρης Κώστας