Εξωτερική θερμομόνωση με Sto Therm Classic στην Βούλα
Εξωτερική θερμομόνωση με Sto Therm Classic στην Βούλα

Εξωτερική θερμομόνωση με Sto Therm Classic στην Βούλα

Εξωτερική θερμομόνωση με Sto Therm Classic στην Βούλα

Οι ιδιοκτήτες μίας υπό ανακαίνισης κατοικίας με απαιτήσεις υψηλής ποιότητας και αισθητικής αλλά και ανάγκη εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης του κόστους λειτουργίας της κατοικίας τους ζήτησαν από την snap να κατασκευάσει το κέλυφος του κτιρίου με σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης.
Η εταιρεία μας υλοποίησε το έργο, με άριστα αποτελέσματα και όλα τα πλεονεκτήματα ενός αξιόπιστου και απαλλαγμένου από ρηγματώσεις Συστήματος Εξωτερικής θερμομόνωσης.

Θέση Έργου : Βούλα
Είδος Εργασίας : Κατασκευή Θερμοπρόσοψης StoTherm Classic
Αρχιτέκτονική Μελέτη: Μπαρμπάτσης Ευθύμιος. (Αρχιτεκτονας)
Κατασκευή-Διαχείριση Εργου : Μπαρμπάτσης Ευθύμιος. (Αρχιτεκτονας)