Εξωτερική θερμομόνωση STO THERM στον Ασπρόπυργο
Εξωτερική θερμομόνωση STO THERM στον Ασπρόπυργο

Εξωτερική θερμομόνωση STO THERM στον Ασπρόπυργο

Εξωτερική θερμομόνωση STO THERM στον Ασπρόπυργο

Η Snap υλοποίησε έργο κατασκευής συστήματος Εξωτερικής θερμομόνωσης σε μεταλλικό κτίριο γραφείων ως ένα σημαντικό μέτρο για την εξοικονόμηση ενέργειας.
Η βελτίωσή της θερμομόνωσης οδηγεί σε μείωση της απώλειας και αντιστοίχως κατανάλωσης ενέργειας των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης και βοηθά στην ταχεία ανάκτηση της θερμοκρασίας του χώρου.
Η μείωση του κόστους λειτουργίας σε συνδυασμό με τη μακροχρόνια χρήση του κτιρίου οδηγεί στη βέλτιστη επένδυση των χρημάτων με δεδομένη την σύντομη απόσβεση του κόστους κατασκευής.
Η εταιρεία μας υλοποίησε το έργο, με άριστα αποτελέσματα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Θέση Έργου : Ασπρόπυργο
Είδος Εργασίας : Κατασκευή Θερμοπρόσοψης StoTherm Classic
Αρχιτέκτονική Μελέτη:
Κατασκευή-Διαχείριση Eργου : Αυτεπιστασία