Εξωτερική θερμομόνωση STO THERM Classic στη Βουλιαγμένη
Εξωτερική θερμομόνωση STO THERM Classic στη Βουλιαγμένη

Εξωτερική θερμομόνωση STO THERM Classic στη Βουλιαγμένη

Εξωτερική θερμομόνωση STO THERM Classic στη Βουλιαγμένη

Οι ιδιοκτήτες μίας υπό ανακαίνισης κατοικίας με απαιτήσεις υψηλής ποιότητας και αισθητικής αλλά και ανάγκη εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης του κόστους λειτουργίας της κατοικίας τους ζήτησαν από την snap να κατασκευάσει το κέλυφος του κτιρίου με σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης.
Η εταιρεία μας υλοποίησε το έργο, με άριστα αποτελέσματα και όλα τα πλεονεκτήματα ενός αξιόπιστου και απαλλαγμένου από ρηγματώσεις Συστήματος Εξωτερικής θερμομόνωσης.

Θέση Έργου : Βούλιαγμένη
Είδος Εργασίας : Κατασκευή Θερμοπρόσοψης StoTherm Classic
Αρχιτέκτονική Μελέτη: Χοχλιδάκης Αθανάσιος (Αρχιτέκτων)
Κατασκευή-Διαχείριση Εργου : Γεωργάκη Αγγελική (Πολιτικός Μηχανικός)