Θερμοπρόσοψη StoTherm Classic στην Αθήνα
Θερμοπρόσοψη StoTherm Classic στην Αθήνα

Θερμοπρόσοψη StoTherm Classic στην Αθήνα

Θερμοπρόσοψη StoTherm Classic στην Αθήνα

Η snap ανέλαβε την ανακατασκευή όψεων νεοκλασσικής μονοκατοικίας του 1930 με σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης διατηρώντας την εξωτερική αρχιτεκτονική της ταυτότητα με στοιχεία που προϋπήρχαν σκοτίες, κορνίζες, φουρούσια και συνδυάζοντας την προστασία του κτιρίου από καιρικές συνθήκες και ενεργειακές απώλειες.
Η βελτίωση της θερμομόνωσης οδηγεί σε μείωση της απώλειας και αντιστοίχως κατανάλωσης ενέργειας των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης και βοηθά στην ταχεία ανάκτηση της θερμοκρασίας του χώρου.
Η εταιρεία μας υλοποίησε το έργο, με άριστα αποτελέσματα προσφέροντας όλα τα πλεονεκτήματα ενός αξιόπιστου και απαλλαγμένου από ρηγματώσεις συστήματος θερμοπρόσοψης.

Θέση Έργου : Αθήνα
Είδος Εργασίας : Κατασκευή Θερμοπρόσοψης StoTherm Classic
Αρχιτεκτονική Μελέτη : Αναστασία Φιλιππαίου
Κατασκευή-Διαχείριση Εργου : Urban Systems