Θερμοπρόσοψη STO στη Γλυφάδα
Θερμοπρόσοψη STO στη Γλυφάδα

Θερμοπρόσοψη STO στη Γλυφάδα

Θερμοπρόσοψη STO στη Γλυφάδα

Οι ιδιοκτήτες δύο υπό ανακαίνιση κατοικιών με απαιτήσεις υψηλής ποιότητας και αισθητικής αλλά και ανάγκη εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης του κόστους λειτουργίας της κατοικίας τους ζήτησαν από την snap να κατασκευάσει το κέλυφος του κτιρίου με σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης.
Η εταιρεία μας υλοποίησε το έργο, με άριστα αποτελέσματα και όλα τα πλεονεκτήματα ενός αξιόπιστου και απαλλαγμένου από ρηγματώσεις συστήματος θερμοπρόσοψης.

Θέση Έργου : Γλυφάδα
Είδος Εργασίας : Κατασκευή Θερμοπρόσοψης StoTherm Classic
Αρχιτεκτονική Μελέτη : Α&Μ ARCHITECTS (Αρχιτεκτονικό Γραφείο)
Κατασκευή-Διαχείριση Εργου : Α&Μ ARCHITECTS (Αρχιτεκτονικό Γραφείο)