Κατασκευή Θερμοπρόσοψης StoTherm Classic στον Άλιμο
Κατασκευή Θερμοπρόσοψης StoTherm Classic στον Άλιμο

Κατασκευή Θερμοπρόσοψης StoTherm Classic στον Άλιμο

Κατασκευή Θερμοπρόσοψης StoTherm Classic στον Άλιμο

Η snap ανέλαβε την κατασκευή συστήματος Εξωτερικής θερμομόνωσης σε κτίριο γραφείων και εμπορικών καταστημάτων ως ένα σημαντικό μέτρο για την εξοικονόμηση ενέργειας.
Η βελτίωση της θερμομόνωσης οδηγεί σε μείωση της απώλειας και αντιστοίχως κατανάλωσης ενέργειας των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης και βοηθά στην ταχεία ανάκτηση της θερμοκρασίας του χώρου.
Η μείωση του κόστους λειτουργίας σε συνδυασμό με τη μακροχρόνια χρήση του κτιρίου οδηγεί στη βέλτιστη επένδυση των χρημάτων με δεδομένη την σύντομη απόσβεση του κόστους κατασκευής.
Η εταιρεία μας υλοποίησε το έργο, με άριστα αποτελέσματα και όλα τα πλεονεκτήματα ενός αξιόπιστου και απαλλαγμένου από ρηγματώσεις συστήματος θερμοπρόσοψης.

Θέση Έργου : Άλιμος
Είδος Εργασίας : Κατασκευή Θερμοπρόσοψης StoTherm Classic
Κατασκευή-Διαχείριση Εργου : Αυτεπιστασία